DutchEnglishFrench
DutchEnglishFrench

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website http://www.bmkvastgoed.be en het gebruik ervan is onderworpen aan deze juridische details. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze juridische details accepteert. BMK vastgoed behoudt zich het recht voor om deze juridische details te allen tijde te wijzigen. Het wordt daarom aanbevolen om deze wettelijke verklaringen op regelmatige basis te raadplegen.

2. Informatie over BMK vastgoed

Deze website wordt beheerd en beheerd door BMK vastgoed, met maatschappelijke zetel te Middendreef 16, 2920 Kalmthout, België. BMK vastgoed is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.292.567 en heeft BE 0810.292.567 als btw-identificatienummer.

3. Contact

Als u een vraag heeft over onroerend goed, bijvoorbeeld omdat u meer informatie wilt over een specifiek pand of uw woning wilt verkopen of verhuren, dan kunt u contact opnemen met het BMK vastgoedkantoor:

Kantoor Antwerpen

Tel. 03 555 76 00

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt BMK u in essentie het volgende:

Informatie over de diensten aangeboden door BMK vastgoed, zoals advies en hulp bij de aankoop en verkoop van onroerend goed, de verhuur en verhuur van onroerend goed, het beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
Een overzicht van het onroerend goed (te koop of te huur) in de portefeuille van BMK vastgoed, met gedetailleerde informatie over elke woning en de mogelijkheid om contact op te nemen met het managementkantoor;
Een communicatieplatform tussen u en BMK vastgoed, waar u informatieaanvragen kunt delen en op verschillende manieren contact kunt opnemen met BMK vastgoed;
Verschillende digitale diensten waarmee BMK vastgoed u wil informeren over haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op de voorwaarden

Als u deze voorwaarden overtreedt of de website gebruikt voor ongeautoriseerde of onwettige doeleinden, kan BMK vastgoed u toegang weigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Het onroerend goed aanbod

BMK vastgoed doet er alles aan om de online beschikbaarheid van haar onroerend goedaanbod volledig te evenaren met het werkelijk beschikbare onroerend goed. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat onroerend goed wordt aangeduid als beschikbaar op de site, die niet meer beschikbaar is op het moment van het online bezoek. Daarom kunt u de online presentatie van het aanbod BMK vastgoed op de website alleen als indicatief en contractueel niet bindend beschouwen. U kunt BMK vastgoed daarom niet aansprakelijk stellen als een of meer panden niet beschikbaar zijn. BMK vastgoed doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid op haar website te beschrijven en presenteren. Desalniettemin is het mogelijk dat bepaalde gegevens op het aanbod na verloop van tijd nog steeds veranderen. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Professioneel instituut voor makelaars in onroerend goed

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van BMK vastgoed, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-verplichte doctrine van de Professional. BMK vastgoed handelt via vastgoedmakelaars geaccrediteerd door de BIV onder het nummer 508 585. Voor meer informatie over de BIV, de doctrine van taken en makelaars in onroerend goed van BMK vastgoed, u kunt naar een van de kantoren van BMK vastgoed gaan (zie artikel 3). ) en op de BIV-website: www.biv.be. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie aan de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Auteursrecht

Door het gebruik van deze website van BMK vastgoed erkent u expliciet dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van BMK vastgoed. Deze website is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, het recht met betrekking tot softwareprogramma’s en het recht van de database. Dit geldt onder meer voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor het ontwerp van de website. Elke kopie of reproductie of enige andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een deel van deze website is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMK vastgoed.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van deze juridische mededelingen, is de volledige aansprakelijkheid van BMK vastgoed beperkt tot mogelijke directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. Indirecte schade kan bijvoorbeeld zijn: winstderving, commercieel verlies, hogere kosten, verlies van gegevens, verlies van kansen, tekorten of enige andere vorm van indirecte schade. In elk geval is de totale mogelijke schade waarvoor BMK vastgoed aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Bovendien kunt u BMK vastgoed niet aansprakelijk houden voor schade inherent aan het gebruik van internet, zoals een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

.